Prawo bankowania tkanek

Dyrektywy

Dyrektywa Komisji 2004 23WE z dnia 31 marca 2004 r.

Dyrektywa Komisji 2006 17WE z dnia 8 lutego 2006 r.

Dyrektywa Komisji 2006 86 WE z dnia 24 października 2006 r.

Wersje oryginalne (po angielsku):

Commission Directive 2004 23 EC

Commission Directive 2006 17 EC

Commission Directive 2006 86 EC

Rozporządzenia

Rozporządzenie MZ z 1 grudnia 2006 r.
w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze.

Rozporządzenie MZ z 20 listopada 2006 r.
w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek.

Rozporządzenie MZ z 10 maja 2006 r.
w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Rozporządzenie MZ z 13 grudnia 2006 r.
w sprawie trybu przeprowadzania kontroli w podmiotach wykonujących czynności związane z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie.

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień.

Rozporządzenie MZ z 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów.

Ustawy

Ustawa z 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów


Wszelkie prawa zastrzeżone! Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek © 2012 |   mapa strony


PSBTiK Facebook