Banki tkanek w Polsce

BANKI WIELOSPECJALISTYCZNE

Bank Tkanek
przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice

Bank Tkanek - Dział Kriobiologiczny
przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica/k. Kielc

Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek
ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "FRK Homograft" Sp. z o.o.
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze

BANKI TKANEK OKA:

Bank Tkanek Oka w Warszawie
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Bank Tkanek Oka
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin

Bank Tkanek Oka
Wojewdzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

SPZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewicka 65, 40 - 760 Katowice

BANKI ZASTAWEK SERCA I NACZYŃ KRWIONOŚNYCH:

Bank Zastawek Allogennych
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Coll. Med. UJ KSS
im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Kriobank Homogennych Zastawek Serca
Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

BANKI SKÓRY I KOMÓREK NASKÓRKA:

Szpital Uniwersytecki Nr. 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Pracownia Hodowli Komórek i Tkanek In Vitro z Bankiem Tkanek
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

Bank Tkanek i Komórek, Euroimplant S.A
ul. Krucza 13, 05-090 Rybie, gm. Raszyn

BANKI KOMÓREK WYSP TRZUSTKOWYCH:

Pracownia Izolacji Wysp Trzustkowych Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

BANKI KOMÓREK CHRZĄSTKI I KOŚCI DO AUTOLOGICZNEGO PRZESZCZEPIANIA:

Impomed Centrum Sp. z o.o.
ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa

BANKI KRWI PĘPOWINOWEJ:

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Zakład Hematologii Doświadczalnej i Bank Krwi Pępowinowej
Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Bank Krwi Pępowinowej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

Bank Komórek Macierzystych Longa Vita Sp. z o.o.
Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Bank Komórek Macierzystych Novum Sp. z o.o.
ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa

Bank Krwi Pępowinowej MACIERZYŃSTWO Sp. z o.o.
ul. Ujastek 3, 31-221 Kraków

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (NZOZ PBKM)
ul. Grzybowska 2 lok. 41, 00-131 Warszawa

PROGENIS - Bank Komórek Macierzystych
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Zachodni Bank Komórek Macierzystych "ZDROWIE DZIECKA"
ul. Wawrzyniaka 1/44, 60-506 Poznań

Bank Komórek Macierzystych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań

BANKI TKANEK I KOMÓREK PRZY OŚRODKACH TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH:

Bank Komórek Krwiotwórczych i Krwi Pępowinowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Zakład Hematologii Doświadczalnej i Bank Krwi Pępowinowej
Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych,
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódz

Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

Bank Komórek Krwiotwórczych
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

Bank Komórek Krwiotwórczych, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań


Wszelkie prawa zastrzeżone! Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek © 2012 |   mapa strony


PSBTiK Facebook