Aktualności ze Stowarzyszenia

logo

29 listopada 2019 Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na szkolenie pt.: „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych” organizowane w dniach 4-5.12.2019 w Katowicach. Szkolenie kierowane jest do koordynatorów pobierania komórek, tkanek i narządów, lekarzy kwalifikujących dawców i pobierających tkanki oraz do personelu banków tkanek. Szkoleniu towarzyszyć będą obchody 50. lecia banku tkanek w RCKiK w Katowicach.

W dniu 6.12.2019 planowane jest przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-praktycznego w ZMS w Opolu dla osób rekonstruujących ciało po pobraniu tkanek mięśniowo-szkieletowych. Informacja dotycząca szkolenia, jego program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kcbtik.pl w zakładce Szkolenia. Proszę banki tkanek o rejestrację zbiorczą lekarzy pobierających współpracujących z bankiem na jednym formularzu.

                          Z poważaniem
                          Artur Kamiński


logo

4 listopada 2019 Koleżanki i Koledzy!
Poniżej dostępne są dwa załączniki z komunikatami od Zarządu PSBTiK

                        Zarząd PSBTiK Podziękowanie Prezesowi PTT Zawiadomienie o Walnym Zebraniu


logo

19 września 2019 Koleżanki i Koledzy!
Zgodnie z informacją z dnia 14 czerwca 2019 roku, na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Członków Stowarzyszenia, że w dniu 19 października 2019 roku po godzinie 11.00 (po sesji pod patronatem PSBTiK w ramach 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w Zakopanem) odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek


1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa PSBTiK.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania PSBTiK.
3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania PSBTiK.
4. Uchwalenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania PSBTiK.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie działań Zarządu.
8. Przedstawienie raportu Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSBTiK i Komisji Rewizyjnej PSBTiK.
11. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSBTiK i Komisji Rewizyjnej PSBTiK.
12. Informacja o nowoprzyjętych Członkach PSBTiK, przyjęcie nowych Członków.
13. Wybory Zarządu PSBTiK na nową kadencję.
14. Wybory Komisji Rewizyjnej PSBTiK na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwał zatwierdzających wyniki wyborów.
16. Wolne wnioski Członków PSBTiK.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PSBTiK.
                        Zapraszamy do udziału
                        Zarząd PSBTiK


logo

16 września 2019 Koleżanki i Koledzy!
W dniach 17-19 października 2019 roku odbędzie się w Zakopanem 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W dniu 19 października (sobota) w godzinach od 9.00 do 10.40 w sali B odbędzie się sesja pod patronatem PSBTiK.
http://www.14kongresptt.pl/
Prosimy o zgłaszanie tematów do ew. wystąpienia na adres PSBTiK.

Podczas Kongresu odbędzie się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia! Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu jest uregulowanie zaległych składek!
Zapraszam do udziału,

                        Prezes Henryk Bursig


logo

14 czerwca 2019 Koleżanki i Koledzy!
W dniach 17-19 października 2019 roku odbędzie się w Zakopanem 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W dniu 17 października (sobota) odbędzie się sesja pod patronatem PSBTiK. Prosimy o zgłaszanie prac na stronach kongresu. Termin zgłaszania streszczeń upływa 20 czerwca!
Zapraszam do aktywnego udziału!
Podczas Kongresu chcielibyśmy również zorganizować Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia!
Zapraszam do udziału,

                        Prezes Henryk Bursig


logo

19 kwietnia 2019 Koleżanki i Koledzy!
Radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze przesyła
w imieniu Zarządu

                        Prezes Henryk Bursig


logo

6 stycznia 2019 Koleżanki i Koledzy!
Wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2019 roku!

                        życzy Zarząd PSBTiK


logo

2 stycznia 2018 Koleżanki i Koledzy!
Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!
Niech ten Nowy Rok przyniesie dużo szczęścia,
zdrowia oraz spełnienia marzeń i samych sukcesów.

                        życzy Zarząd PSBTiK


logo

26 maja 2017 Koleżanki i Koledzy!
W dniach 12-14 października 2017 roku odbędzie się w Warszawie XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W dniu 14 października (sobota) w godzinach od 8.00 do 9.30 odbędzie się sesja poświęcona bankowaniu tkanek i komórek. Prosimy o zgłaszanie prac na stronach kongresu. Termin zgłaszania streszczeń upływa 29 maja!
Liczę na wspólne uczestnictwo!
Pozdrawiam
Henryk Bursig


news

26 maja 2017 Koleżanki i Koledzy!
Pojawił się tekst jednolity ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Pełny tekst w załączniku.
Pozdrawiam
Henryk Bursig Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów


logo

24 grudnia 2016 Koleżanki i Koledzy!
Zdrowych i spokojnych Świąt
oraz szczęśliwego Nowego 2017 Roku.

                        życzy Zarząd PSBTiK


news

31 sierpnia 2016 Odpowiedź do Ministerstwa Zdrowia
Koleżanki, Koledzy!
Poniżej zamieszczamy kopie pism, które zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia jako nasze uwagi dotyczące:
1. Projektu Rozporządzenia MZ w sprawie
"szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów z dnia 19.04.2016r"
2. Projektu zmian w ustawie:
"o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 3.06.2016r".
3. Projekt zmian w ustawie:
"o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 29.07.2016r".
Pozdrawiam
Henryk Bursig Uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia Uwagi do projektu zmian w Ustawie o ZLiLD Uwagi do projektu zmian w Ustawie o PPiPKTiN


news

16 sierpnia 2016 Projekt Ustawy
Koleżanki i Koledzy!
Ministerstwo Zdrowia poddało pod konsultacje projekt zmian w naszej najważniejszej ustawie: " o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów".
Wiem, że jest okres wakacyjny, jednak proszę o Wasze uwagi i propozycje zmian i przesłanie ich na nasz adres mailowy: kontakt@psbtik.pl. Ministerstwo wyznaczyło termin 28.08.2016r.
Będziemy chcieli jako Stowarzyszenie wystąpić z pismem do Ministerstwa Zdrowia z naszymi poprawkami.
Proszę o uwagi do dnia 24 sierpnia 2016r.
Pozdrawiam
Henryk Bursig Projekt Ustawy Projekt Ustawy - Ocena Skutków Projekt Ustawy - Lista Obiorców


news

26 kwietnia 2016 Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia
Koleżanki i Koledzy!
Ministerstwo Zdrowia poddało pod konsultacje projekt Rozporządzenia dot. "...w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów".
Proszę o przesyłanie Waszych uwag i propozycji zmian na nasz adres mailowy: kontakt@psbtik.pl
Będziemy chcieli jako Stowarzyszenie wystąpić z pismem do Ministerstwa z naszymi poprawkami.
Proszę o uwagi do dnia 16 maja 2016r.
Pozdrawiam
Henryk Bursig Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Projekt Rozporządzenia - Ocena Skutków Projekt Rozporządzenia - Lista Obiorców


newyear

4 stycznia 2016 Szczęśliwego Nowego Roku,
dużo zdrowia, radości, sukcesów i spokoju.
Wielu powodów do uśmiechu i świętowania.
Dużo spokoju i satysfacji zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowyma, a także wytwałości
w realizacji celów... także tych statutowych.

                        życzy Zarząd PSBTiK


news

9 grudnia 2015 Publikujemy protokół z Zebrania, które miało miejsce 9 grudnia 2015 r. o godzinie 15:15 w Warszawie.
Protokół z Walnego Zebrania Członków PSBTiK


news

27 października 2015 Zarząd PSBTiK informuje wszystkich członków o terminie walnego zgromadzenia stowarzyszenia.

Odbędzie się ono 9.12.2015 o godzinie 15:00 w Warszawie w sali konferencyjnej Kliniki Okulistycznej ul. Sierakowskiego 13.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem uczestnictwa w głosowaniu i podejmowaniu uchwał jest opłacenie zaległych i tegorocznych składek członkowskich.
Program Walnego Zebrania PSBTiK


news

7 października 2014 Szanowni Państwo,

Realizując cele statutowe naszego Stowarzyszenia, chcielibyśmy przygotować jeszcze w tym roku, broszury promujące dawstwo tkankowe i komórkowe lub szkolenie dla pracowników Banków Tkanek i Komórek.

Bardzo prosimy o Państwa opinie: czy broszura, czy szkolenie.

Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa pomoc w tym przedsięwzięciu.
Oczekujemy zatem Waszych sugestii oraz informacji, które moglibyśmy zamieścić w ewentualnych broszurach lub tematów i zakresu szkolenia.

Prosimy o kierowanie wiadomości na adres:
d.polak (a) banktkanekoka.waw.pl - Dorota Polak
lub
bank.tkanek (a) rckik-kielce.com.pl - Robert Mazur

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.
                              Zarząd Stowarzyszenia


news

17 marca 2014 Drogie Koleżanki i Koledzy,

Bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek za
lata 2012 oraz 2013. Jednocześnie przypominamy o składkach za rok 2014.

                        Łączę serdeczne pozdrowienia
                        Prezes Iwona Grabska-Liberek


news

19 czerwca 2013 Podsumowanie i galeria z I Konferencji PSBTiK: WUM - I Konferencja PSBTiK


pismo

18 października 2012 Publikujemy pismo prezes Iwony Grabskiej-Liberek do członków PSBTiK oraz pismo PSBTiK do Ministra Zdrowia. Pismo prezes Iwony Grabskiej-Liberek Pismo PSBTiK do Ministra Zdrowia


news

17 października 2012 Zapraszamy do zapoznania się z planem szkoleń i listą najbliższych konferencji.


strona

15 października 2012 Prezentujemy Państwu naszą nową stronę internetową. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie co do wyglądu lub treści strony, to prosimy przesyłać je drogą mailową.


logo

27 stycznia 2012 Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 409395.Wszelkie prawa zastrzeżone! Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek © 2012 |   mapa strony


PSBTiK Facebook