Aktualności ze Stowarzyszenia

logo

22 listopada 2023
Zaproszenie

Zarząd PSBTiK zaprasza na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek w dniu 18.12.2023 r. o godzinie 14:00.
Szczegóły znajdują się w poniższym załączniku. Uchwała Zarządu PSBTiK z dnia 17.11.2023 w sprawie wyznaczenia terminu Walnego Zebrania Członków PSBTiK

Przypominamy o opłaceniu rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 zł.

logo

22 listopada 2023
31. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Bankowości Tkanek i Komórek (EATCB 2023) EATCB 2023

logo

22 maja 2023
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że

w dniu 16 maja 2023r.

odszedł wieloletni i zasłużony dla publicznej służby krwi
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

dr n. med. Stanisław Dyląg

Informacja

logo

22 lutego 2023
Projekt rozporządzenia MZ do konsultacji - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
PR proj. rozp. zm. rozp. ws wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek

Informacje - termin konsultacji
Informacje termin konsultacji

Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r

logo

16 września 2022
Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r

Dotyczy Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji organizowanego w Polsce w dniu 8 października 2022 r

logo

15 września 2022
WALNE ZEBRANIE
Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek

Wybór Prezesa i Zarządu PSBTiK na nową kadencję
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek wybrali jednogłośnie Prezesa oraz nowych członków Zarządu:
1. Tomasz Czech – Prezes
2. Dorota Polak – Skarbnik
3. Anna Matejak – Sekretarz
4. Iwona Grabska-Liberek – członek
5. Wojciech Łabuś - Członek

logo

12 sierpnia 2022
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

logo

14 lipca 2022
Zawiadomienie o składkach

Zawiadomienie o składkach

logo

14 grudnia 2021
Szanowni Państwo,

W imieniu Prof. Artura Kamińskiego, Dyrektora KCBTiK oraz Dr Izabeli Uhrynowskiej-Tyszkiewicz, Zastępcy Dyrektora KCBTiK ds. Medycznych serdecznie zapraszamy na cykl następujących szkoleń ustawowych:

     1. Aspekty formalne i praktyczne działalności ośrodków dawców szpiku;
     2. Aspekty formalne i praktyczne działalności banków komórek krwiotwórczych;
     1. Aspekty formalne i praktyczne działalności medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej;
     1. Kwalifikacja dawców i procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych.

Poszczególne szkolenia kierowane są do:

     1. personelu ośrodków dawców szpiku;
     2. personelu banków komórek krwiotwórczych oraz personelu ośrodków pobierających i przeszczepiających komórki krwiotwórcze współpracujący z ww. bankami;
     3. personelu medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania z zakresu diagnostyki transplantacyjnej;
     4. personelu banków tkanek i komórek pobierających tkanki od dawców zmarłych, koordynatorów pobierania komórek, tkanek i narządów, lekarzy kwalifikujących dawców zmarłych i pobierający tkanki, członków zespołów pobierających tkanki współpracujących z ww. bankami;

Informacja dotycząca szkoleń, programy szkoleń oraz link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie www.kcbtik.pl w zakładce Szkolenia.

logo

10 grudnia 2021 PSBTiK w sierpniu br.pożegnało naszego kolegę Roberta Mazura. Robert był wieloletnim kierownikiem Banku Tkanek w Morawicy. Był niezwykle oddany swojej pracy, a przy tym był duszą towarzystwa. Bez niego każde kolejne szkolenie, nie będzie już takie samo. Żegnaj Robciu.

logo

10 grudnia 2021 Panu mgr Maciejowi Fedorowiczowi wieloletniemu kierownikowi Kriobanku Homogennych Zastawek Serca przy CZD w Warszawie, w związku z przejściem na emeryturę, życzymy dużo zdrowia i pomyślności na nowym etapie życia. Dziękujemy jednocześnie za wieloletnią współpracę.

logo

30 października 2020 Szanowni Państwo,
ruszają prace nad kolejną edycją programu wspierającego medycynę transplantacyjną – wykaz zadań planowanych do realizacji od 2022 r. – wg następującego schematu:
  a) nazwa zadania,
  b) opis stanu obecnego, w tym wskazanie istoty problemu,
  c) opis zadania, w tym:
    a. typ beneficjenta (np. ośrodki transplantacyjne: jakie, kryteria, szacunkowa liczba),
    b. preferowany sposób wyłaniania realizatorów zadania (konkurs, wskazanie), ewentualne dodatkowe kryteria przyznawania środków,
    c. sposób realizacji zadania (np. zakup sprzętu: jakiego; szkolenia: temat, forma; badania: jakie),
    d. ewentualna grupa docelowa odbiorców (np. pacjenci wymagający przeszczepu nerki: kryteria doboru, szacunkowa liczba; lekarze określonych specjalności),
    e. szacunkowy okres realizacji (harmonogram realizacji);
    f. kalkulacja kosztów w ujęciu rocznym (jeśli zadanie kilkuletnie każdy rok osobno), w tym opis sposobu wyliczenia kosztów,
  d) sposób w jaki zadanie rozwiąże problem (cel zadania),
  e) mierniki realizacji zadania, w tym wartość bazowa i zakładane zmiany związane z realizacją zadnia (wartości pośrednie do monitorowania postępu);

Jako Stowarzyszenie i jako bankowcy powinniśmy się włączyć . Dobrze by było aby każdy zastanowił się w swojej dziedzinie i przekazał sugestie.

                          Życząc zdrowia
                Prof. Iwona Grabska-Liberek
                          Prezes PSBTiK


logo

28 września 2020 Szanowni Państwo,
Poniżej publikujemy pisma z dnia 21.09.2020 r. i 24.09.2020 r. dotyczące wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek.

                          Z poważaniem
                Prof. Iwona Grabska-Liberek Pismo z dnia 21.09.2020 r. Pismo z dnia 24.09.2020 r.


logo

29 listopada 2019 Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam na szkolenie pt.: „Kwalifikacja dawców i procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych” organizowane w dniach 4-5.12.2019 w Katowicach. Szkolenie kierowane jest do koordynatorów pobierania komórek, tkanek i narządów, lekarzy kwalifikujących dawców i pobierających tkanki oraz do personelu banków tkanek. Szkoleniu towarzyszyć będą obchody 50. lecia banku tkanek w RCKiK w Katowicach.

W dniu 6.12.2019 planowane jest przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-praktycznego w ZMS w Opolu dla osób rekonstruujących ciało po pobraniu tkanek mięśniowo-szkieletowych. Informacja dotycząca szkolenia, jego program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kcbtik.pl w zakładce Szkolenia. Proszę banki tkanek o rejestrację zbiorczą lekarzy pobierających współpracujących z bankiem na jednym formularzu.

                          Z poważaniem
                          Artur Kamiński


logo

4 listopada 2019 Koleżanki i Koledzy!
Poniżej dostępne są dwa załączniki z komunikatami od Zarządu PSBTiK

                        Zarząd PSBTiK Podziękowanie Prezesowi PTT Zawiadomienie o Walnym Zebraniu


logo

19 września 2019 Koleżanki i Koledzy!
Zgodnie z informacją z dnia 14 czerwca 2019 roku, na podstawie § 18 pkt 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia Członków Stowarzyszenia, że w dniu 19 października 2019 roku po godzinie 11.00 (po sesji pod patronatem PSBTiK w ramach 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego w Zakopanem) odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek


1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa PSBTiK.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania PSBTiK.
3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania PSBTiK.
4. Uchwalenie porządku i regulaminu Walnego Zebrania PSBTiK.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie działań Zarządu.
8. Przedstawienie raportu Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSBTiK i Komisji Rewizyjnej PSBTiK.
11. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków PSBTiK i Komisji Rewizyjnej PSBTiK.
12. Informacja o nowoprzyjętych Członkach PSBTiK, przyjęcie nowych Członków.
13. Wybory Zarządu PSBTiK na nową kadencję.
14. Wybory Komisji Rewizyjnej PSBTiK na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwał zatwierdzających wyniki wyborów.
16. Wolne wnioski Członków PSBTiK.
17. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PSBTiK.
                        Zapraszamy do udziału
                        Zarząd PSBTiK


logo

16 września 2019 Koleżanki i Koledzy!
W dniach 17-19 października 2019 roku odbędzie się w Zakopanem 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W dniu 19 października (sobota) w godzinach od 9.00 do 10.40 w sali B odbędzie się sesja pod patronatem PSBTiK.
http://www.14kongresptt.pl/
Prosimy o zgłaszanie tematów do ew. wystąpienia na adres PSBTiK.

Podczas Kongresu odbędzie się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia! Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu jest uregulowanie zaległych składek!
Zapraszam do udziału,

                        Prezes Henryk Bursig


logo

14 czerwca 2019 Koleżanki i Koledzy!
W dniach 17-19 października 2019 roku odbędzie się w Zakopanem 14 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W dniu 17 października (sobota) odbędzie się sesja pod patronatem PSBTiK. Prosimy o zgłaszanie prac na stronach kongresu. Termin zgłaszania streszczeń upływa 20 czerwca!
Zapraszam do aktywnego udziału!
Podczas Kongresu chcielibyśmy również zorganizować Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia!
Zapraszam do udziału,

                        Prezes Henryk Bursig


logo

19 kwietnia 2019 Koleżanki i Koledzy!
Radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze przesyła
w imieniu Zarządu

                        Prezes Henryk Bursig


logo

6 stycznia 2019 Koleżanki i Koledzy!
Wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym 2019 roku!

                        życzy Zarząd PSBTiK


logo

2 stycznia 2018 Koleżanki i Koledzy!
Szczęśliwego Nowego 2018 Roku!
Niech ten Nowy Rok przyniesie dużo szczęścia,
zdrowia oraz spełnienia marzeń i samych sukcesów.

                        życzy Zarząd PSBTiK


logo

26 maja 2017 Koleżanki i Koledzy!
W dniach 12-14 października 2017 roku odbędzie się w Warszawie XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. W dniu 14 października (sobota) w godzinach od 8.00 do 9.30 odbędzie się sesja poświęcona bankowaniu tkanek i komórek. Prosimy o zgłaszanie prac na stronach kongresu. Termin zgłaszania streszczeń upływa 29 maja!
Liczę na wspólne uczestnictwo!
Pozdrawiam
Henryk Bursig


news

26 maja 2017 Koleżanki i Koledzy!
Pojawił się tekst jednolity ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Pełny tekst w załączniku.
Pozdrawiam
Henryk Bursig Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów


logo

24 grudnia 2016 Koleżanki i Koledzy!
Zdrowych i spokojnych Świąt
oraz szczęśliwego Nowego 2017 Roku.

                        życzy Zarząd PSBTiK


news

31 sierpnia 2016 Odpowiedź do Ministerstwa Zdrowia
Koleżanki, Koledzy!
Poniżej zamieszczamy kopie pism, które zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia jako nasze uwagi dotyczące:
1. Projektu Rozporządzenia MZ w sprawie
"szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek tkanek i narządów z dnia 19.04.2016r"
2. Projektu zmian w ustawie:
"o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 3.06.2016r".
3. Projekt zmian w ustawie:
"o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 29.07.2016r".
Pozdrawiam
Henryk Bursig Uwagi do rozporządzenia Ministra Zdrowia Uwagi do projektu zmian w Ustawie o ZLiLD Uwagi do projektu zmian w Ustawie o PPiPKTiN


news

16 sierpnia 2016 Projekt Ustawy
Koleżanki i Koledzy!
Ministerstwo Zdrowia poddało pod konsultacje projekt zmian w naszej najważniejszej ustawie: " o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów".
Wiem, że jest okres wakacyjny, jednak proszę o Wasze uwagi i propozycje zmian i przesłanie ich na nasz adres mailowy: kontakt@psbtik.pl. Ministerstwo wyznaczyło termin 28.08.2016r.
Będziemy chcieli jako Stowarzyszenie wystąpić z pismem do Ministerstwa Zdrowia z naszymi poprawkami.
Proszę o uwagi do dnia 24 sierpnia 2016r.
Pozdrawiam
Henryk Bursig Projekt Ustawy Projekt Ustawy - Ocena Skutków Projekt Ustawy - Lista Obiorców


news

26 kwietnia 2016 Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia
Koleżanki i Koledzy!
Ministerstwo Zdrowia poddało pod konsultacje projekt Rozporządzenia dot. "...w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów".
Proszę o przesyłanie Waszych uwag i propozycji zmian na nasz adres mailowy: kontakt@psbtik.pl
Będziemy chcieli jako Stowarzyszenie wystąpić z pismem do Ministerstwa z naszymi poprawkami.
Proszę o uwagi do dnia 16 maja 2016r.
Pozdrawiam
Henryk Bursig Projekt Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Projekt Rozporządzenia - Ocena Skutków Projekt Rozporządzenia - Lista Obiorców


newyear

4 stycznia 2016 Szczęśliwego Nowego Roku,
dużo zdrowia, radości, sukcesów i spokoju.
Wielu powodów do uśmiechu i świętowania.
Dużo spokoju i satysfacji zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowyma, a także wytwałości
w realizacji celów... także tych statutowych.

                        życzy Zarząd PSBTiK


news

9 grudnia 2015 Publikujemy protokół z Zebrania, które miało miejsce 9 grudnia 2015 r. o godzinie 15:15 w Warszawie.
Protokół z Walnego Zebrania Członków PSBTiK


news

27 października 2015 Zarząd PSBTiK informuje wszystkich członków o terminie walnego zgromadzenia stowarzyszenia.

Odbędzie się ono 9.12.2015 o godzinie 15:00 w Warszawie w sali konferencyjnej Kliniki Okulistycznej ul. Sierakowskiego 13.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem uczestnictwa w głosowaniu i podejmowaniu uchwał jest opłacenie zaległych i tegorocznych składek członkowskich.
Program Walnego Zebrania PSBTiK


news

7 października 2014 Szanowni Państwo,

Realizując cele statutowe naszego Stowarzyszenia, chcielibyśmy przygotować jeszcze w tym roku, broszury promujące dawstwo tkankowe i komórkowe lub szkolenie dla pracowników Banków Tkanek i Komórek.

Bardzo prosimy o Państwa opinie: czy broszura, czy szkolenie.

Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za Państwa pomoc w tym przedsięwzięciu.
Oczekujemy zatem Waszych sugestii oraz informacji, które moglibyśmy zamieścić w ewentualnych broszurach lub tematów i zakresu szkolenia.

Prosimy o kierowanie wiadomości na adres:
d.polak (a) banktkanekoka.waw.pl - Dorota Polak
lub
bank.tkanek (a) rckik-kielce.com.pl - Robert Mazur

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.
                              Zarząd Stowarzyszenia


news

17 marca 2014 Drogie Koleżanki i Koledzy,

Bardzo prosimy o uregulowanie zaległych składek za
lata 2012 oraz 2013. Jednocześnie przypominamy o składkach za rok 2014.

                        Łączę serdeczne pozdrowienia
                        Prezes Iwona Grabska-Liberek


news

19 czerwca 2013 Podsumowanie i galeria z I Konferencji PSBTiK: WUM - I Konferencja PSBTiK


pismo

18 października 2012 Publikujemy pismo prezes Iwony Grabskiej-Liberek do członków PSBTiK oraz pismo PSBTiK do Ministra Zdrowia. Pismo prezes Iwony Grabskiej-Liberek Pismo PSBTiK do Ministra Zdrowia


news

17 października 2012 Zapraszamy do zapoznania się z planem szkoleń i listą najbliższych konferencji.


strona

15 października 2012 Prezentujemy Państwu naszą nową stronę internetową. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie co do wyglądu lub treści strony, to prosimy przesyłać je drogą mailową.


logo

27 stycznia 2012 Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 409395.Wszelkie prawa zastrzeżone! Polskie Stowarzyszenie Bankowania Tkanek i Komórek © 2012 |   mapa strony


PSBTiK Facebook